Jak odprawić albo połączyć poczet?

W tym filmie pokażemy jak odprawiać albo łączyć poczty w armii.