Jak využít ekonomii na maximum v každé komanderii?

V tomto videu prozkoumáme možné synergie mezi menšími surovinovými sídly a zbytkem komanderií za účelem maximalizovat zisky